Novinka Tip Efekt lupa
 • 1 z 6
 

Jógová abeceda - Yoga Alphabet

 

Jógová abeceda obsahuje 26 karet s popisem cviku v českém a anglickém jazyce a tipy na hry s malými kartičkami pexesa s jednotlivými písmeny. Je určena dětem i dospělým, zkrátka všem, kteří si rádi hrají s písmeny nebo se je právě učí. Poskládejte si s pomocí karet různá slova nebo věty a jednotlivá písmenka si hned zacvičte. S Jógovou abecedou si můžete protáhnout tělo a zároveň si rozšiřovat slovní zásobu. Jógovou abecedu lze používat také při výuce anglického jazyka, protože obrázek na kartě funguje v obou jazycích (např. lev = lion, drak = dragon).

Yoga alphabet contains 26 cards with a description of each exercise in Czech and English, and includes ideas for games to play with the individual letter cards. It is intended for children and adults alike, in short, for all those who enjoy playing with letters or for those who are just learning them. You can use the cards to put together words and sentences, as well as trying out the individual letter exercises. With our yoga alphabet you can stretch your body while also expanding your vocabulary. Yoga alphabet can also be used in English teaching, as the letter on each card works in both languages (for example, lev = lion, drak = dragon).

Dostupnost Skladem
Běžná cena 490 Kč
Ušetříte 73 Kč (–14 %)
417 Kč
   
Kód produktu 1023
Kategorie Karty
 

V balení naleznete 26 kartiček o velikosti B6 (130 × 180 mm), zabalené v praktické krabičce s pevnou gumičkou. Jsou vytištěné na vysokogramážním papíru, aby byly co nejodolnější a mají kulaté rohy. 

Přední strana každé karty představuje písmeno v podobě originálních ilustrace Libuše Vendlové, na zadní straně je cvik podrobně popsán v českém i anglickém jazyce. 

Součástí balení je česko-anglická brožura Hry s jógovou abecedou, ve které najdete nejen pexeso s ilustracemi, ale i návody na několik her, které si s dětmi můžete zahrát.  

Oblasti, které Jógová abeceda rozvíjí, ovlivňuje a procvičuje:

 • hrubou motoriku,
 • koordinaci pohybů,
 • rovnováhu,
 • orientaci v tělesném schématu a prostoru,
 • pravolevou orientaci,
 • směrovost,
 • intermodální vztahy při spojení zraku – sluchu – motoriky,
 • pohybovou (kinestetickou) paměť s možností zrakové opory, bez zrakové opory,
 • koncentraci a pozornost,
 • nácvik řazení,
 • vůli k překonávání překážek,
 • kooperaci se spolužáky,
 • postřeh,
 • nácvik analýzy a syntézy slov,
 • nácvik a procvičení čtení a psaní s využitím kinestetického učebního stylu,
 • nácvik hláskování v cizím jazyku, zejména v angličtině,
 • nácvik práce s Pravidly českého pravopisu, slovníky, encyklopediemi,
 • zrakovou paměť při karetních hrách.

Jógová abeceda je určena:

 • Dětem předškolního věku, které se zajímají a dotazují na velká tiskací písmena, popř. již začínají písmena řadit do slov.
 • Žákům 1. ročníku ZŠ jako doplňující materiál k Živé abecedě a Slabikáři.
 • Žákům 1. ročníku ZŠ, kteří se učí dovednosti čtení pomocí genetické metody, jako velmi vhodný doplňující materiál k učebnicím čtení určeným pro tuto výukovou metodu. Jógovou abecedu lze využít již od prvního dne školní docházky.
 • Žákům prvního i druhého stupně ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pak dětem s různou mírou a stupněm dyslexie, pseudodyslexie či jinými nespecifikovanými potížemi ve čtení v rámci individuální či skupinové reedukace.
 • Žákům s projevy ADD, ADHD a žákům psychomotoricky neklidným
 • Žákům přípravných tříd ZŠ.
 • Žákům ZŠ praktické a logopedické.
 • Jako relaxační chvilky v rámci libovolné vyučovací hodiny.
 • V hodinách jazyků při procvičení analýzy a syntézy slov, mluvnice, spelování atd.
 • V hodinách tělesné výchovy jako rozcvička nebo samostatná cvičební jednotka.
 • V hodinách výtvarné či pracovní výchovy.
 • Při práci s asistentem v rámci individuální integrace.
 • V rámci skupinové integrace.
 • Jako pomocný materiál pro vyučující a žáky dramatického, tanečního či výtvarného oboru ZUŠ.
 • Speciálním pedagogům při práci s dětmi v rámci arteterapeutické péče.
 • Dětem, vedoucím a organizátorům dětských skupin pro práci a zábavu v rámci kroužků a zájmových útvarů.
 • Všem dětem a rodičům pro práci a zábavu doma.

 

Jógovou abecedu jsme nechali rodilou mluvčí přeložit do ukrajinštiny, abychom nově příchozím dětem hravou formou ulehčili učení latinky.

Koncept karet zůstává stejný, lícová strana je tvořená ilustrací písmene v latince, na rubové straně se nachází text s popisem cviku, tentokrát v azbuce přeložený do ukrajinštiny.

Stáhnout ZDARMA si je můžete zde: https://www.jogasdetmi.cz/ukrajinska-jogova-abeceda/

 

Hmotnost 0.27 kg